CESIUNEA DE CREANȚĂ A DREPTURILOR SALARIALE

Perfectarea unui contract de cesiune, având ca obiect derivat un drept de creanță, de cele mai multe ori nu ridică probleme deosebite, în cazul în care însăși dreptul de creanță are caracter transmisibil. 

Totuși în cazul în care obiectul material al contractului este reprezentat de drepturile salariale, este necesară realizarea unei distincții între existența unui contract de muncă ce își produce efectele juridice și cazul în care un atare contract și-a încetat efectele juridice. 

În primul caz, apreciez că cesiunea drepturilor salariale nu este posibilă, sancțiunea fiind nulitatea absolută a contractului, iar în cazul secund, dreptul salarial poate fi transmis în considerarea încetării efectelor contractului individual de muncă.

Puteți citi întreg articolul accesând link-ul de mai jos: