COMPETENȚA MATERIALĂ ȘI TERITORIALĂ A INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI ÎN ACCEPȚIUNEA LEGII NR. 101/2016

Modificarea Legii nr. 101/2016 prin Legea nr. 212/2018 este cel puțin criticabilă, deoarece soluționarea litigiilor privind contractele administrative urma regula potrivit căreia principiul libertății contractuale este subordonat principiulu interesului public, astfel încât se impunea menținerea unei specializari a magistraților în materia delicată a contenciosului administrativ.

Puteți citi întreg articolul accesând link-ul de mai jos: